Результаты испытания пластификаторов

Державне підприємство

«Дніпропетровський регіональний випробувальний центр по сертифікації та екології будівельних матеріалів»

ЗВІТ

про проведені роботи з дослідження впливу різних

добавок-прискорювачів твердіння в бетонній суміші

 

Виконавець: Випробувальна лабораторія Державного підприємства

«Дніпропетровський регіональний випробувальний центр по

сертифікації та екології будівельних матеріалів »

Акредитована в НААУ на відповідність вимогам

ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006

Атестат акредитації № 2Т266 від 17.07.2012 р.;

дійсний до 16.07.2017 р

Код ЄДРПОУ 05246852.

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 3-а

Тел./Факс: (056) 745-02-32

 

ЗАМОВНИК: ТОВ «Вереск-2007»

Адреса: 49079, м. Дніпропетровськ ,вул. Винокурова, 34

Тел./Факс: (0562) 31-32-92

 

 1. Доставка в лабораторію компонентів бетонної суміші тадобавок-прискорювачів твердіння здійснювалася ЗАМОВНИКОМ у період з 22 по 25 березня 2016 р.
 2. Дата початку робіт і випробувань: 29 березня2016 р.
 3. Дата закінчення робіт і випробувань: 11 квітня2016 р.
 4. Мета випробувань:дослідження впливу різних добавок-прискорювачів твердіння на технологічні властивості бетонної суміші і на механічну міцність при стиску бетонних зразків в ранній термін твердіння (3 доби; 7 діб).
 5. Застосовувані сировинні матеріали і добавки:

- портландцемент ПЦ-1-500-Н по ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 виробництва

«Хейдельбергцемент» (м. Дніпродзержинськ);

- гранітний щебінь фракції 5... 10 мм Рибальського кам'яного кар'єру по

ДСТУ Б В.2.7-75-98;

- пісок митий річний з модулем крупності 1,42 за ДСТУ Б В.2.7-32-95;

- «Spolostan 7» (Чехія);

- «С-3 Р» (Україна);

- «Flux-3S» (Польща);

- «Коралл»;

- «ВASF» (Німеччина);

- «Pozzolith»-90;

- «Sika» - 3-х компонентна (Швеція);

- «Sika Plastiment» - 4-х компонентна (Швеція);

- «Visko Crefe-3».

 

 1. Роботи та випробування проводилися відповідно до нормативних документів:

 

-               ДСТУ Б В.2.7-43-96       «Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови»

-               ДСТУ Б В.2.7-75-98       «Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови»

-               ДСТУ Б В.2.7-214:2009  «Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками»

-               ДСТУ Б В.2.7-215:2009  «Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу»

-               ДСТУ Б В.2.7-224:2009  «Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності»

-               ДСТУ Б В.2.7-232:2010 «Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт.  Методи випробувань»

-               ДСТУ Н Б В.1.3-1:2009    «Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова»

 

 

 1. Для порівняльних випробувань був обраний склад бетонної суміші з розрахунковою щільністю 2200 кг/м3і класом бетону за міцністю при стисканні В25 (М350), а саме:

 

-                        портландцемент ПЦ-1-500-Н - 430 г.;

-                        гранітний щебінь фракції 5... 10 мм - 1230 г.;

-                        пісок митий річний - 550 г

 

Дане дозування наведене на виготовлення 1 бетонного зразка-куба з ребром 100 мм. Дозування добавок-прискорювачів твердіння було прийнято у відповідності до інструкцій по оптимальній кількості добавки.

Компоненти бетонної суміші дозувались по масі і ретельно перемішувалися у лабораторній мішалці. Затворення бетонної суміші виконувалось теплою водою з температурою 35... 40 ° С з розчиненою в ній відповідною добавкою.

Виготовлення зразків проводилося в двохгніздних металевих формах куба з ребром 100 мм. Віброформування зразків проводилось на вібростолі протягом                  3 хвилин. Розпалубка форм проводилася через 24 години після виготовлення зразків.

Твердіння зразків проводилося в однакових умовах при температурі 25... 30 ° С і відносній вологості 90... 95%.

Випробування зразків за показником механічної міцності при стисненні проводилися через 3 і 7 діб тверднення в зазначених умовах.

Всі випробування проводилися із застосуванням випробувального устаткування і засобів вимірювальної техніки, які пройшли державну повірку, калібрування і метрологічну атестацію в ДП «Дніпростандартметрологія» і ДП «Крівбассстандартметрологія» в установленому порядку, згідно із затвердженим графіком.

Результати випробувань наведені в зведеній таблиці.

 1. Зведена таблиця випробувань дослідних зразків

 

№№

роз-чи-нів

Добавка та її кількість,%

від маси цементу

В/Ц

формувальні властивості

Механічна міцність при стиску, кгс/см 2

Фактична марка після

7 діб тверднення

Примітки

Після 3 діб

Після 7 діб

0

без добавки

0,4

добре

347

363

В25 (М350)

-

1

«Spolostan 7» - 0,5%

0,32

відмінно

362

557

В40 (М500)

швидко схоплюється

2-1

«С-3 Р» - 0,8%

0,35

Задовільно

324

434

В30 (М400)

-

2-2

«С-3 Р» - 1,5%

0,35

добре

359

489

В35 (М450)

-

3

«Флукс-3С» -

1,5%

0,35

добре

250

409

В30 (М400)

швидко схоплюється

4

«Корал» - 2,0%

0,37

добре

398

391

близько

В30 (М400)

-

5

«ВASF» - 0,5%

0,35

відмінно

310

451

В30 (М400)

-

6

«Pozzolith-90» -

0,5%

0,35

добре

350

486

В35 (М450)

-

7

«Sika»

(3-х комп.) - 0,5%

0,35

добре

343

472

В35 (М450)

-

8

«Visko Crefe-3» -

0,5%

0,35

добре

322

494

В35 (М450)

-

9

«Sika Plastiment»

(4-х комп.) - 0,7%

0,35

добре

207

370

В25 (М350)

смердючий запах

Примітка: в таблиці наведені середні значення за показником механічної міцності.

 

 1. В результаті проведених випробувань можна зробити наступні висновки:
 • при застосуванні всіх добавок відзначено зниження водоцементного відношенняз 0,4 до 0,32... 0,37;
 • найкращі формувальні властивості відзначені при застосуванні добавок «Spolostan 7» і «ВASF»;
 • задовільні формувальні властивості відзначені при застосуванні добавок «С-3 Р» в кількості 0,8%. При цьому при збільшенні кількості добавки «С-3 Р» до 1,5% формувальні властивості поліпшуються;
 • через 3 доби твердіння значне збільшення міцності відзначено тільки при застосуванні добавки «Корал» в кількості 2,0% від маси цементу (398 кгс/см 2).Однак після 7 діб тверднення подальшого зростання міцності при застосуванні зазначеної добавки не спостерігалося;
 • через 3 доби твердіння відзначено незначне зниження міцності в порівнянні з «нульовим» складом добавок «С-3 Р» (0,8%); «ВASF»; «Visko Crefe-3». Значно впала міцність при застосуванні добавки«Sika Plastiment»;
 • через 7 діб твердіння відзначено значне збільшення міцності в порівнянні з «нульовим» складом для всіх добавок, за винятком «Sika Plastiment»;
 • найбільш зросла міцність при застосуванні добавок «Spolostan 7»;

«С-3 Р» (1,5%); «Pozzolith-90»; «Sika» (3-х компонентна) і «Visko Crefe-3».

 

 1. Замовнику рекомендовано проаналізувати результати випробувань в співвідношенніціни досліджених добавок і оптимального їх кількості (ціна/якість).

Комментарии

Пока нет комментариев
Написать комментарий

Популярные статьи